ΚΠΕΕ ΚΠΕΕ
Οργάνωση των εξουσιών & αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο

Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών 2012

Αποτελέσματα Ευροεκλογών

Οργάνωση των εξουσιών &
αναθεώρηση του Συντάγματος:

20 σημεία για διάλογο

Οργάνωση των εξουσιών και αναθεώρηση του Συντάγματος:
20 σημεία για διάλογο

Ημερίδα
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012,11:30-16:30
Ξενοδοχείο Αμαλία, Λεωφ. Αμαλίας 10, Αθήνα

Διάλογο για την οργάνωση των εξουσιών και την αναθεώρηση του Συντάγματος διοργανώνει το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο Αμαλία, στην Αθήνα.

Με δεδομένα τα προβλήματα και τις αδυναμίες που διαπιστώνονται στη λειτουργία της κοινωνίας μας, και στο πλαίσιο της αναζήτησης ιδεών και προτάσεων για την Ελλάδα μετά την κρίση, το ΚΠΕΕ θεωρεί ότι αποτελεί προτεραιότητα στην παρούσα συγκυρία η επανεξέταση του κύριου θεσμικού πλαισίου της χώρας – δηλαδή της οργάνωσης των εξουσιών όπως την προδιαγράφει το Σύνταγμα.

Στην ημερίδα θα συζητηθεί το κείμενο "Οργάνωση των εξουσιών και αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο", το οποίο το ΚΠΕΕ δημοσίευσε με στόχο να αποτελέσει το έναυσμα και το κατ' αρχήν θεματολόγιο μιας ευρύτερης συζήτησης γύρω από τα θέματα αυτά.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11.30 και θα περιλαμβάνει συζητήσεις για το εκλογικό σύστημα και το κοινοβούλιο, τα θεσμικά αντίβαρα, τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας και τη μετάβαση από το κοινοβουλευτικό στο προεδρικό σύστημα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

Πρόλογος

Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια συνδέεται με μία κρίση πολιτική, κρίση των θεμελιωδών μας πολιτικών θεσμών, οι οποίοι επηρεάζουν τα ήθη και τη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, αναπτύσσεται ένας γενικότερος προβληματισμός ως προς τις βασικές αρχές, δομές και λειτουργίες των πολιτικών θεσμών στη χώρα μας.

Το ΚΠΕΕ θεωρεί ότι στην παρούσα συγκυρία, με δεδομένα τα προβλήματα και τις αδυναμίες που διαπιστώνονται στη λειτουργία της κοινωνίας μας και στο πλαίσιο της αναζήτησης ιδεών και προτάσεων για την Ελλάδα μετά την κρίση, αποτελεί προτεραιότητα η επανεξέταση του κύριου θεσμικού πλαισίου της χώρας – με άλλα λόγια, της οργάνωσης των εξουσιών, όπως αυτή προδιαγράφεται από το Σύνταγμα.

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια βάση προβληματισμού, όπως αποτυπώθηκε σε εσωτερικές συζητήσεις στο Κέντρο Πολιτικής ‘Έρευνας και Επικοινωνίας. Στόχος του είναι να αποτελέσει το έναυσμα και το κατ’ αρχήν θεματολόγιο μιας ευρύτερης συζήτησης γύρω από τα θέματα αυτά.

Γιώργος Ψάλτης,
Πρόεδρος Επιτροπής Διοίκησης ΚΠΕΕ
Φεβρουάριος 2012

Α. Το πλαίσιο της συζήτησης
Β. Προτάσεις (και αντίλογος)
 1. Προκαθορισμένη κυβερνητική/κοινοβουλευτική θητεία;
 2. Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας;
 3. Πενταετής κοινοβουλευτική περίοδος;
 4. Πρόωρες εκλογές για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου;
 5. Διάλυση της Βουλής λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας;
 6. Εκλογικό σύστημα
 7. Αριθμός βουλευτών
 8. Θέσπιση δύο θητειών κατ’ ανώτατο όριο για κάθε αιρετό αξίωμα
 9. Απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικών και βουλευτικών καθηκόντων;
 10. Μέγεθος κυβερνήσεων
 1. Νομοθετική πρωτοβουλία
 2. Συνταγματικό Δικαστήριο
 3. Ευθύνη υπουργών, βουλευτική ασυλία
 4. Προεδρικές εξουσίες
 5. Προεδρικό σύστημα στην Ελλάδα;
 6. Δεύτερο νομοθετικό σώμα (Γερουσία);
 7. Δικαστική εξουσία
 8. Ελεγκτικό Συνέδριο
 9. Ανεξάρτητες αρχές
 10. Δημόσια οικονομικά
Κείμενα
Nέα - Εκδηλώσεις
περισσότερα άρθρα >> περισσότερες εκδηλώσεις >>

On Line Ψηφοφορία

think tanks
Πιστεύετε ότι τα "think tanks" πρέπει να ασχολούνται με ζητήματα ιδεολογίας ή εφηρμοσμένης πολιτικής;