ΚΠΕΕ ΚΠΕΕ
Οργάνωση των εξουσιών & αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο


Α. Το πλαίσιο της συζήτησης
Β. Προτάσεις (και αντίλογος)
 1. Προκαθορισμένη κυβερνητική/κοινοβουλευτική θητεία;
 2. Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας;
 3. Πενταετής κοινοβουλευτική περίοδος;
 4. Πρόωρες εκλογές για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου;
 5. Διάλυση της Βουλής λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας;
 6. Εκλογικό σύστημα
 7. Αριθμός βουλευτών
 8. Θέσπιση δύο θητειών κατ’ ανώτατο όριο για κάθε αιρετό αξίωμα
 9. Απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικών και βουλευτικών καθηκόντων;
 10. Μέγεθος κυβερνήσεων
 1. Νομοθετική πρωτοβουλία
 2. Συνταγματικό Δικαστήριο
 3. Ευθύνη υπουργών, βουλευτική ασυλία
 4. Προεδρικές εξουσίες
 5. Προεδρικό σύστημα στην Ελλάδα;
 6. Δεύτερο νομοθετικό σώμα (Γερουσία);
 7. Δικαστική εξουσία
 8. Ελεγκτικό Συνέδριο
 9. Ανεξάρτητες αρχές
 10. Δημόσια οικονομικά
Α. Γενικά

Τα προβλήματα της σημερινής Ελλάδας είναι εκτυφλωτικώς ορατά και εκκωφαντικώς κραυγαλέα. Μεταξύ άλλων, παρατηρούνται:

 • δημοσιονομικός εκτροχιασμός, με τεράστια ελλείμματα και μη βιώσιμο δημόσιο χρέος, με τη χώρα να βρίσκεται ουσιαστικά σε κατάσταση χρεοκοπίας,
 • χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, 
 • πολιτικό σύστημα σε ανυποληψία, 
 • δημόσια διοίκηση αναποτελεσματική, υπερστελεχωμένη, που μαστίζεται από αφόρητη γραφειοκρατία και εκτεταμένη διαφθορά, 
 • επιλεκτική εφαρμογή των νόμων και βραδύτητα στην απονομή δικαιοσύνης, 
 • προβληματική λειτουργία του συστήματος παιδείας, υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, 
 • ασύδοτο συνδικαλιστικό κίνημα, τροχοπέδη σε κάθε μεταρρύθμιση, 
 • μέσα μαζικής ενημέρωσης που χαρακτηρίζονται από χαμηλή ποιότητα, ρηχή προσέγγιση και λαϊκισμό, ενώ συχνά εξυπηρετούν κακώς νοούμενα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Οι παθογένειες της χώρας αντικατοπτρίζονται στις χαμηλές οικονομικές επιδόσεις της. Γενική είναι η αίσθηση ότι «το πράγμα δεν πάει άλλο»! Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων;

Ξεκινάμε τη συζήτηση από το θεσμικό (και μάλιστα το συνταγματικό) πλαίσιο. Ειδικότερα, εξετάζουμε εναλλακτικές προτάσεις θεσμικών μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την οργάνωση και διάκριση των εξουσιών.

On Line Ψηφοφορία

think tanks
Πιστεύετε ότι τα "think tanks" πρέπει να ασχολούνται με ζητήματα ιδεολογίας ή εφηρμοσμένης πολιτικής;