ΚΠΕΕ ΚΠΕΕ
Οργάνωση των εξουσιών & αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο


Α. Το πλαίσιο της συζήτησης
Β. Προτάσεις (και αντίλογος)
 1. Προκαθορισμένη κυβερνητική/κοινοβουλευτική θητεία;
 2. Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας;
 3. Πενταετής κοινοβουλευτική περίοδος;
 4. Πρόωρες εκλογές για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου;
 5. Διάλυση της Βουλής λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας;
 6. Εκλογικό σύστημα
 7. Αριθμός βουλευτών
 8. Θέσπιση δύο θητειών κατ’ ανώτατο όριο για κάθε αιρετό αξίωμα
 9. Απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικών και βουλευτικών καθηκόντων;
 10. Μέγεθος κυβερνήσεων
 1. Νομοθετική πρωτοβουλία
 2. Συνταγματικό Δικαστήριο
 3. Ευθύνη υπουργών, βουλευτική ασυλία
 4. Προεδρικές εξουσίες
 5. Προεδρικό σύστημα στην Ελλάδα;
 6. Δεύτερο νομοθετικό σώμα (Γερουσία);
 7. Δικαστική εξουσία
 8. Ελεγκτικό Συνέδριο
 9. Ανεξάρτητες αρχές
 10. Δημόσια οικονομικά
Β-8. Θέσπιση δύο θητειών κατ’ ανώτατο όριο για κάθε αιρετό αξίωμα

Ο περιορισμός της παραμονής των πολιτικών προσώπων στο ίδιο αξίωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρείται από πολλούς ως πηγή δεινών - μονοπώλησης της αντιπροσώπευσης από μια στενή κάστα επαγγελματιών πολιτικών. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται ανώτατο όριο δύο θητειών σε οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα.

Η αντίρρηση στην πρόταση αυτή έχει τρεις πυλώνες: Πρώτον, στο πλαίσιο ενός πελατειακού συστήματος, παραμένει δυνατόν τα κεντρικά πρόσωπα της πολιτικής κάστας να μεταπηδούν σε διαφορετικά αξιώματα (π.χ. από το αξίωμα του βουλευτή σε εκείνο του δημάρχου ή του περιφερειάρχη), διατηρώντας ζωντανή την πελατειακή τους βάση. Δεύτερον, η προοπτική επανεκλογής καθιστά τα πολιτικά πρόσωπα περισσότερο ανοικτά στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας. Με άλλα λόγια, ο βαθμός ανταπόκρισης (responsiveness) των αιρετών αξιωματούχων στα αιτήματα της εκλογικής βάσης μειώνεται, όταν οι πρώτοι δεν έχουν το κίνητρο της επανεκλογής. Συναφώς, η απουσία του κινήτρου αυτού μπορεί να καταστήσει ισχυρότερο το κίνητρο του παράνομου πλουτισμού ή της συναλλαγής με ενδεχόμενους μελλοντικούς εργοδότες για τους κατόχους αιρετών θέσεων. Τέλος, η πολυετής κοινοβουλευτική παρουσία πολλών βουλευτών δεν αποτελεί καθαρώς αρνητικό φαινόμενο, αλλά έχει και θετικές όψεις, αφού με την προϊούσα κοινοβουλευτική εμπειρία αποκτάται νομοθετική και ελεγκτική εξειδίκευση, αναδεικνύονται οι πολιτικοί ηγέτες και προπαρασκευάζονται τα μέλη των κυβερνήσεων.

* Προσθέστε το σχόλιό σας:
Email:

δεν πρόκειται να δημοσιευτεί

* Όνομα:
This Is CAPTCHA Image 
Αντιγράψτε τον αριθμό * :

Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που βρίσκεται στην εικόνα!* υποχρεωτικά στοιχεία

On Line Ψηφοφορία

think tanks
Πιστεύετε ότι τα "think tanks" πρέπει να ασχολούνται με ζητήματα ιδεολογίας ή εφηρμοσμένης πολιτικής;