ΚΠΕΕ ΚΠΕΕ
Οργάνωση των εξουσιών & αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο


Α. Το πλαίσιο της συζήτησης
Β. Προτάσεις (και αντίλογος)
 1. Προκαθορισμένη κυβερνητική/κοινοβουλευτική θητεία;
 2. Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας;
 3. Πενταετής κοινοβουλευτική περίοδος;
 4. Πρόωρες εκλογές για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου;
 5. Διάλυση της Βουλής λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας;
 6. Εκλογικό σύστημα
 7. Αριθμός βουλευτών
 8. Θέσπιση δύο θητειών κατ’ ανώτατο όριο για κάθε αιρετό αξίωμα
 9. Απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικών και βουλευτικών καθηκόντων;
 10. Μέγεθος κυβερνήσεων
 1. Νομοθετική πρωτοβουλία
 2. Συνταγματικό Δικαστήριο
 3. Ευθύνη υπουργών, βουλευτική ασυλία
 4. Προεδρικές εξουσίες
 5. Προεδρικό σύστημα στην Ελλάδα;
 6. Δεύτερο νομοθετικό σώμα (Γερουσία);
 7. Δικαστική εξουσία
 8. Ελεγκτικό Συνέδριο
 9. Ανεξάρτητες αρχές
 10. Δημόσια οικονομικά
Α. Ο ρόλος των θεσμών στην οικονομική επίδοση

Πολλές μελέτες για την οικονομική ανάπτυξη συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι το θεσμικό περιβάλλον αποτελεί καθοριστικό, αν όχι τον κυριότερο, παράγοντα της αναπτυξιακής δυναμικής μιας οικονομίας. Κι αυτό, επειδή η οικονομική συμπεριφορά των μονάδων λήψεως αποφάσεων (οργανισμών, επιχειρήσεων ή ατόμων) διαμορφώνεται από τους υπάρχοντες θεσμούς.

Οι θεσμοί διαμορφώνουν κίνητρα για την ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε αυτή είναι πολιτική είτε οικονομική είτε κοινωνική. Ειδικότερα, μειώνοντας την αβεβαιότητα, παρέχουν μία σταθερή ή προβλέψιμη δομή στην καθημερινότητα. Όμως, η μείωση της αβεβαιότητας, την οποία επιφέρουν οι θεσμοί, δεν συνεπάγεται απαραιτήτως και αποτελεσματικότητα. Δεν αποκλείεται μία κοινωνία να διαθέτει μεν ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο, πλην όμως αυτό να συμβάλλει στην εμπέδωση φαινομένων πολιτικής ή οικονομικής υπανάπτυξης, που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική πρόοδο και τη γενικότερη ευημερία των πολιτών της. Σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμη και οι σταθερότεροι θεσμοί επιβάλλεται να αλλάξουν.

 

On Line Ψηφοφορία

think tanks
Πιστεύετε ότι τα "think tanks" πρέπει να ασχολούνται με ζητήματα ιδεολογίας ή εφηρμοσμένης πολιτικής;