ΚΠΕΕ ΚΠΕΕ
Οργάνωση των εξουσιών & αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο


Α. Το πλαίσιο της συζήτησης
Β. Προτάσεις (και αντίλογος)
 1. Προκαθορισμένη κυβερνητική/κοινοβουλευτική θητεία;
 2. Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας;
 3. Πενταετής κοινοβουλευτική περίοδος;
 4. Πρόωρες εκλογές για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου;
 5. Διάλυση της Βουλής λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας;
 6. Εκλογικό σύστημα
 7. Αριθμός βουλευτών
 8. Θέσπιση δύο θητειών κατ’ ανώτατο όριο για κάθε αιρετό αξίωμα
 9. Απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικών και βουλευτικών καθηκόντων;
 10. Μέγεθος κυβερνήσεων
 1. Νομοθετική πρωτοβουλία
 2. Συνταγματικό Δικαστήριο
 3. Ευθύνη υπουργών, βουλευτική ασυλία
 4. Προεδρικές εξουσίες
 5. Προεδρικό σύστημα στην Ελλάδα;
 6. Δεύτερο νομοθετικό σώμα (Γερουσία);
 7. Δικαστική εξουσία
 8. Ελεγκτικό Συνέδριο
 9. Ανεξάρτητες αρχές
 10. Δημόσια οικονομικά
Β-16. Δεύτερο νομοθετικό σώμα (Γερουσία);

Ερωτάται, κατά πόσον η εισαγωγή διπλού νομοθετικού σώματος, συγκροτούμενου από Βουλή και Γερουσία, θα μπορούσε να βελτιώσει τα πράγματα. Στην πράξη, πάντως, οι πιθανότητες αποδοχής μιας τέτοιας προτάσεως εμφανίζονται πολύ ασθενείς, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχετική παράδοση, ούτε πρόκειται για μια ιδέα με ευρεία απήχηση.

Εάν συσταθεί δεύτερο νομοθετικό σώμα (Γερουσία), ως προς τη σύνθεσή του, σε αυτό θα μπορούσαν να μετέχουν πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, διατελέσαντες πρωθυπουργοί ή υπουργοί Εξωτερικών τουλάχιστον επί τριετία, άτομα υποδεικνυόμενα βάσει νόμου, σε κάποιο μικρό ποσοστό, από επιστημονικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και άλλα άτομα εκλεγόμενα με άμεση καθολική ψηφοφορία σε εθνική λίστα, με αναλογικό σύστημα, μεταξύ των διαφόρων εκλογικών σχημάτων.

Η Γερουσία θα μπορούσε να διαθέτει, παράλληλα προς τη Βουλή, νομοθετική πρωτοβουλία και θα μπορεί να αποστέλλει στη Βουλή προτάσεις νόμων προς ψήφιση. Οι προτάσεις της Γερουσίας θα καθίστανται νόμοι του κράτους βάσει διαδικασίας που πρέπει να ορισθεί.

Ο αντίλογος έχει ως εξής: εναντίον της προτάσεως για εισαγωγή δεύτερου νομοθετικού σώματος συνηγορεί, πέραν των συνταγματικών μας συνηθειών, η ασαφής νομιμοποιητική βάση του προτεινόμενου θεσμού. Εάν η Γερουσία δεν αποτελεί γνησίως αντιπροσωπευτικό σώμα, ειδικά δε αν διαθέτει ex officio ή ισόβια μέλη, θα εισαγάγει στο πολίτευμα ένα σημαντικό αυταρχικό-ολιγαρχικό στοιχείο, χωρίς προς τούτο να υπάρχει κάποια ισχυρή δικαιολογητική βάση. Εάν πρόκειται για σώμα εμμέσως εκλεγόμενο, π.χ. από τους φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, θα νοθεύσει την ισορροπία μεταξύ κεντρικής διακυβέρνησης και αντιπροσωπευτικών θεσμών τοπικής εμβέλειας και αναφοράς. Εάν, πάλι, τα μέλη της αναδεικνύονται με απ’ ευθείας εκλογή, δεν είναι φανερό τι θα προσθέσει στο υπάρχον σύστημα, πέραν της γραφειοκρατίας, των πρόσθετων εξόδων και της κακοφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, η Γερουσία θα καθιστούσε πιο περίπλοκο και περισσότερο αδιαφανές το κοινοβουλευτικό σύστημα και θα αυτονομούσε ακόμα περισσότερο την πολιτική τάξη από τους πολίτες-εντολείς της.

* Προσθέστε το σχόλιό σας:
Email:

δεν πρόκειται να δημοσιευτεί

* Όνομα:
This Is CAPTCHA Image 
Αντιγράψτε τον αριθμό * :

Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που βρίσκεται στην εικόνα!* υποχρεωτικά στοιχεία

On Line Ψηφοφορία

think tanks
Πιστεύετε ότι τα "think tanks" πρέπει να ασχολούνται με ζητήματα ιδεολογίας ή εφηρμοσμένης πολιτικής;