ΚΠΕΕ ΚΠΕΕ
Οργάνωση των εξουσιών & αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο


Α. Το πλαίσιο της συζήτησης
Β. Προτάσεις (και αντίλογος)
 1. Προκαθορισμένη κυβερνητική/κοινοβουλευτική θητεία;
 2. Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας;
 3. Πενταετής κοινοβουλευτική περίοδος;
 4. Πρόωρες εκλογές για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου;
 5. Διάλυση της Βουλής λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας;
 6. Εκλογικό σύστημα
 7. Αριθμός βουλευτών
 8. Θέσπιση δύο θητειών κατ’ ανώτατο όριο για κάθε αιρετό αξίωμα
 9. Απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικών και βουλευτικών καθηκόντων;
 10. Μέγεθος κυβερνήσεων
 1. Νομοθετική πρωτοβουλία
 2. Συνταγματικό Δικαστήριο
 3. Ευθύνη υπουργών, βουλευτική ασυλία
 4. Προεδρικές εξουσίες
 5. Προεδρικό σύστημα στην Ελλάδα;
 6. Δεύτερο νομοθετικό σώμα (Γερουσία);
 7. Δικαστική εξουσία
 8. Ελεγκτικό Συνέδριο
 9. Ανεξάρτητες αρχές
 10. Δημόσια οικονομικά
Γ. Γενικά

Οι προτάσεις που καταγράφονται παραπάνω, έχουν ως στόχο την καλύτερη οργάνωση των βασικών πολιτειακών θεσμών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, αλλά και τη σαφέστερη κατανομή ρόλων στο σύστημα διακυβέρνησης.

Κριτήρια για την αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων αυτών θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η αποκατάσταση της νομιμοποίησης των πολιτειακών θεσμών, η ενίσχυση των θεσμικών ισορροπιών και ελέγχων, η διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας και η καταπολέμηση του πελατειακού κράτους και της προσωποπαγούς-ιδιοκτησιακής αντίληψης της πολιτικής.

Ασφαλώς, τα παραπάνω θέματα δεν εξαντλούν τα πεδία συνταγματικού ενδιαφέροντος, ως προς τα οποία είναι επιθυμητή η αναθεώρηση των ισχυουσών διατάξεων. Μια τέτοια καταγραφή θα έπρεπε να περιλαμβάνει προτάσεις για ζητήματα όπως:

 • ο ρόλος, η λειτουργία και τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων,
 • το καθεστώς των πολιτικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτικών προνομίων και του «πόθεν έσχες» των πολιτικών εν γένει, 
 • η παιδεία, και ιδίως η λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (άρθρο 16), 
 • τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (άρθρα 14-15), 
 • η προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 24), 
 • η δημόσια διοίκηση (άρθρα 103-104).

Αποτελούν, πάντως, οι προτάσεις που καταγράφονται εδώ επαρκές ερέθισμα για την έναρξη ενός γόνιμου, ελπίζουμε, διαλόγου, ο οποίος θα οδηγήσει το συντομότερο δυνατόν στον τόσο αναγκαίο θεσμικό εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της ελληνικής πολιτείας.

On Line Ψηφοφορία

think tanks
Πιστεύετε ότι τα "think tanks" πρέπει να ασχολούνται με ζητήματα ιδεολογίας ή εφηρμοσμένης πολιτικής;