ΚΠΕΕ ΚΠΕΕ
Οργάνωση των εξουσιών & αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο


Νέα-Εκδηλώσεις

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα "Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα" από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΥΕΚΟ και το Δήμο Μελισσίων

10/12/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Κοινωνική Οικονομία
και Επιχειρηματικότητα» από τη ΔΥΕΚΟ και το Δήμο Μελισσίων

Αθήνα, Δεκέμβριος 2007

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα» διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΥΕΚΟ, η οποία υλοποιεί το έργο «Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας στη Βόρεια και Ανατολική Αθήνα», στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 (ώρα 18.00) στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μελισσίων (17ης Νοέμβρη 15 & Αγ. Γεωργίου).
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος Μελισσίων κ. Μανώλης Γραφάκος, δήμαρχοι του Συνδέσμου 21 ΟΤΑ και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα συζητηθούν ζητήματα γυναικείας επιχειρηματικότητας, κοινωνικής οικονομίας, Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ΚΟΙΣΠΕ) και θα παρουσιασθούν τα πρώτα σχέδια ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες.
Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΥΕΚΟ συμμετέχουν επιστημονικοί και τεχνολογικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι της ομάδας στόχου: Σύνδεσμος Βόρειας και Ανατολικής Αθήνας, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Asset Τεχνολογική, Δημοτικό ΚΕΚ Χολαργού, Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή», Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας.
Η ιδέα υλοποίησης του έργου στηρίζεται στη Δομή Συμβουλευτικής με τη χρήση του καινοτόμου μηχανισμού της Διαδικτυακής Θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες όσον αφορά την ενημέρωση, κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη των νέων γυναικών - επιχειρηματιών για την ίδρυση των νέων επιχειρήσεων, καθώς και την υποστήριξη στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους.
Το έργο εντάσσεται στον άξονα 2 «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος», μέτρο 2.2 «Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας» και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 75% χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 25% από εθνικούς πόρους (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας).

Επικοινωνία-Δημοσιότητα
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας (ΚΠΕΕ)
Τηλ.: 210-729 1647

Αποστολή σελίδας με email   Εκτύπωση σελίδας

On Line Ψηφοφορία

think tanks
Πιστεύετε ότι τα "think tanks" πρέπει να ασχολούνται με ζητήματα ιδεολογίας ή εφηρμοσμένης πολιτικής;