ΚΠΕΕ ΚΠΕΕ
Οργάνωση των εξουσιών & αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο


Νέα-Εκδηλώσεις

Οι προκλήσεις της πολιτικής σε καιρό κρίσης – Πέρα από πρόσωπα, ανάγκη πολιτικής

24/11/2009

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία προβληματίζεται για το μέλλον και τις επιλογές της. Το ΚΠΕΕ συμμετέχει στον προβληματισμό εκκινώντας τον κύκλο «Οι προκλήσεις της πολιτικής σε καιρό κρίσης», ο οποίος περιλαμβάνει έρευνες, αναλύσεις και συζητήσεις. Σημεία προβληματισμού είναι οι θεσμοί, ο ρόλος του κράτους και του πολίτη, η ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια οικονομία, ο στρατηγικός ρόλος της χώρας, η ταυτότητα- σε συνδυασμό με την πολυπολιτισμικότητα, καθώς και η ποιότητα ζωής.

Στον προβληματισμό για τις στρατηγικές επιλογές κυριαρχούν έξι βασικά ερωτήματα, τα οποία θα προσεγγισθούν από τους ομιλητές και θα συζητηθούν με το κοινό:

 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
  Πως βελτιώνεται η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πολίτη στην καθημερινότητα τόσο με τις βασικές εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες όσο και με την στήριξη των αναγκών του για προσωπική ανάπτυξη και ευκαιρίες για έκφραση.
 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  Πως αντιμετωπίζεται η καθημερινή ασφάλεια σε συνδυασμό με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη αλλά και της υπεύθυνης στάσης του πολίτη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
  Πως προστατεύεται το περιβάλλον με μακροχρόνια προοπτική, με ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, αλλά και της πολιτισμικής κληρονομιάς.
 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
  Πως αντιμετωπίζεται η οικονομική μετανάστευση σε μια ανοικτή κοινωνία με διασφάλιση της συμβολής και ενσωμάτωσης στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.
 5. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  Ποιός πρέπει να είναι ο επιτελικός ρόλος του κράτους στη ρύθμιση της λειτουργίας των μηχανισμών της αγοράς αλλά και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την κοινωνική ευθύνη τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
 6. ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
  Πως αναβαθμίζεται και υποστηρίζεται η ‘Παιδεία’ (ο ‘πολιτισμός’) με την έννοια της διαπαιδαγώγησης του σύγχρονου πολίτη και τη στάση του στις προκλήσεις του μέλλοντος.

 


Αποστολή σελίδας με email   Εκτύπωση σελίδας

On Line Ψηφοφορία

think tanks
Πιστεύετε ότι τα "think tanks" πρέπει να ασχολούνται με ζητήματα ιδεολογίας ή εφηρμοσμένης πολιτικής;